Disclaimer
Disclaimer, Privacy & Voorwaarden
1. WEBSITE
  De website kikkur.com, mivama.nl, mivama.net of de daaraan gekoppelde (sub)domeinen en/of diensten.

2. BEHEERDER
  De website staat onder beheer van de domeinnaamhouder van de desbetreffende domeinnaam.

3. BEZOEKER / GEBRUIKER
  Een bezoeker en/of gebruiker van de website.

4. COOKIES
  4.1 De website maakt gebruik van de volgende cookies:
    Functionele cookies
      Functionele cookies zijn nodig om de website gebruikersvriendelijk te maken voor de bezoeker.
      De informatie in dit type cookies wordt niet gedeeld met derden.
      Functionele cookies worden altijd geplaatst.
      Functionele cookies worden deels door de bezoeker zelf geplaatst.

    Analytische cookies
      De website plaatst analytische cookies ten behoeve van statistieken.
      De beheerder kan op basis van deze bezoekersstatistieken zien welke pagina‚Äôs worden bezocht.
      In dit type cookies wordt geen data opgenomen die naar individuele personen is te herleiden.
      Deze cookies worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
      Analyse cookies worden altijd geplaatst.

    Tracking Cookies
      Deze cookies worden binnen de website niet geplaatst en/of gebruikt.
      Derhalve is voor gebruik hiervan ook geen toestemming vereist.

  4.2 Bij het bezoeken en gebruik van de website wordt automatisch akkoord gegaan met het gebruik van
    in lid 4.1 vermelde cookies.

5. DISCLAIMER
  5.1 Beheerder aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van het beschikbaar zijn van de website.
  5.2 Beheerder behoud het recht de website of delen hiervan, al dan niet tijdelijk, zonder opgaaf van reden,
    buiten gebruik te stellen.
  5.3 Beheerder aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van het beschikbaar zijn van systemen van derden.
  5.4 Beheerder aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid van gegevens en/of de beschikbaarheid
    van diensten, geleverd door derden.
  5.5 Beheerder is gerechtigd de inhoud van deze disclaimer te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de
    hoogte te stellen.
  5.6 Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken
    worden gemaakt.
  5.7 Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade
    die zou kunnen ontstaan als gevolg van de vermelde en/of gebruikte informatie.
  5.8 Alle inhoud is eigendom van de beheerder (uitgezonderd beeldmerken waarbij de eigendom berust bij de
    rechthebbenden), auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden, tenzij deze hiervoor
    voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.


  Wijzigingen voorbehouden. ©2023
Kikkur.com

© 2000 - 2023 Disclaimer